Politrica de confidențialitate

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

e-moove este denumirea comercială a SC E-MOOVE VEHICLES SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Str. Cpt. Ion Gârbea 26, sect. 5 et. 11-12, Ap. 119, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14506/2019, cod unic de înregistrare fiscală RO41819402 (în continuare „e-moove” sau „noi”).

Pentru că dorim să fim mereu în contact cu dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă așteptăm să intrați în contact cu noi prin intermediul Mesageriei Integrate în websiteul nostru www.e-moove.ro, sau să ne scrieți la adresa de e-mail contact@e-moove.ro.

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental e-moove, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele cu caracter personal în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum și cu legislația aplicabilă pe teritoriul Romaniei, respectiv prin respectarea cerințelor legii nr. 67/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice Prezenta Politică de Confidențialitate este realizată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu cu cerintele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.

În urma unor modificări ale cerințelor legale, sau a oricărei modificări ale modului în care prelucrăm datele, ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate,

Vom afișa pe website-ul nostru, precum și în aplicația mobilă, ultima versiune a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Care sunt datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

• Nume si prenume ale Utilizatorului

• Telefon al Utilizatorului

• Adresa de email a Utilizatorului

• Permis de conducere a Utilizatorului

• Act de Identitate a Utilizatorului

• CNP

• Adresa de domiciliu

• Detaliile de facturare

• Metoda de plată

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este de a crea cont in websiteul www.e-moove.ro, în aplicația e-moove si de a confirma identitatea (“Utilizatorului”):

Pentru marketing:

Comunicările de marketing se vor face doar cu acordul în prealabil exprimat al Clientului.

Vom oferi în contul fiecărui Client opțiunea de dezabonare a comunicărilor comerciale.

Pentru apărarea intereselor legitime ale companiei:

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul legitim al Companiei de a-și apăra activitatea comercială, fiind înțeles că se asigură să ia toate măsurile care garantează un echilibru între interesele Companiei și drepturile și libertățile fundamentale ale Clienutului.

De asemenea, în anumite cazuri Compania își întemeiază prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabilă în aceasta materie.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

În urma derulării contractului, putem prelucra anumite informații cu privire la comportamentul Clientului, cu scopul de a personaliza cât mai bine ofertele către acesta și de a ne îmbunătății serviciile.

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Stocăm datele dvs. cât timp aveți un cont in aplicația și în website-ul e-moove.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau ștergerea contului.Vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele cu carater personal ale Clientului?

a. Furnizorilor Serviciilor de Curierat

b. Furnizorilor de Servicii de Plată

c. Furnizorilor de Servici ce Marketing

d. Societăților de Asigurare

e. Autorităților Publice

d. Partenerilor înregistrați în platforma e-moove care pun la dispoziția clientului autoturisme pentru închiriere.

Unde stocăm datele?

În prezent, Compania stochează datele cu caracter personal ale Clientului pe un server aparținând unui furnizor din România.

Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană și de legislația statului Român.

În cât timp vă răspundem?

Vom depune toate eforturile pentru a vă răspunde cât mai repede, dar atunci cânt solicitarea este complicată, ne angajăm să răspundem în cel mult o lună.

Modalități de protecție a securității datelor cu caracter personal ale Clientului

Plățile prin card bancar se efectuează printr-un procesator de plăți autorizat, înregistrat în România. Toate informațiile ce privesc plățile sunt criptate și sunt stocate de către procesatorul de plăți.

Site-ul www.e-move.ro este criptat cu certificat HTTPS. Problemele de securitate ce țin de vulnerabilitățile rețelei și furnizorului de internet folosite de către client revine în responsabilitatea exclusivă a acestuia. E-moove nu poate fi responsabilă pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al Companiei.

Drepturile Clientului

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces - înseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, în caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor - se refera la dreptul de a primi datele personale în format structurat, utilizat în mod curent de catre noi si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie - vizeaza dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrari efectuate în baza consimtamântului expres, aveti dreptul de a va opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare - se refera la corectarea, fara întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.

Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea; în cazul în care Compania nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanta; în cazul în care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp în care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Companie a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise.

Cookie-uri

Pentru menținerea website-ului www.e-moove.ro și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, Compania utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de "cookie-uri", fișiere temporare sau permanente, care pot ajuta Clientul să caute și să găsească rezultate relevante pentru acesta.

Scopul utilizării Cookie-urilor este de a îmbunătăți utilizarea website-ului. În acest sens,

Compania folosește:

• Cookie-uri strict necesare: pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.

• Cookie-uri funcționale: ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile clientului.

• Cookie-uri de performanţă: pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul web al Societati şi pentru a masura performanţă acesteia.

• Cookie-uri de re-direcționare: pentru a ajuta Compania să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja serviciile Companiei.

• Plug-in-uri de social media: pentru a conecta Clientul la canalele de social media. Cookie-urile stocate pe calculatorul Clientului pot fi accesate atunci când vizitează website-ul Companiei sau deschide un email pe care Compania îl trimite Clientului. Clientul poate să şteargă cookie-urile care sunt deja în calculatorul acestuia, consultând instrucţiunile browserului.

Compania prelucrează cookie-uri numai cu acordul Clientului. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, acesta poate efectua setările adecvate în browser-ul propriu. Unele din caracteristicile website-ului Companiei nu pot funcţiona fără cookie-uri.

Cerând acest acord, Compania va prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre Client vor fi prelucrate şi îl va informa despre drepturile sale.

Intrarea în vigoare și modificarea Politicii de confidențialitate

Prezenta Politică de confidențialitate va intra în vigoare la data de 01.07.2022.

Compania poate revizui Politica de confidențialitate şi îl va înștiința și pe Client cu privire la orice actualizări pe pagina web www.e-moove.ro.